Onafhankelijk Heerendispuut Priapus

Waarde Lezer,

Vierentwintig mei tweeduizend en dertien. Een datum die in de Nijmegen niet snel vergeten zal
worden. Het was op die datum dat een ambitieus twaalftal heren hun droom werkelijkheid zag
worden. O.H.D. Priapus is een feit en laat sindsdien de keizerstad trillen op hun grondvesten. Het
dispuut dat gebouwd is op de fundamenten van een sterke ondernemingsgeest, extraversie en
hoffelijkheid wanneer dat nodig is, is daarom ook niet meer weg te denken uit disputair Nijmegen.
Het eerste Lustrum is reeds gevierd en er wordt met smart uitgekeken naar de volgende mijlpalen.
Hoewel de oprichters inmiddels de vleugels uitgeslagen hebben en hun studententijd erop zit, draagt
het huidige dispuut nog steeds de waarden uit die O.H.D. Priapus het mooiste dispuut van Nijmegen
maken. Want het maakt niet uit of wij naar een toernooi, borrel, 21 diner, weekend of dat wij met z’n
allen op reis gaan, O.H.D. Priapus zal er voor zorgen dat ons devies ‘omnia dare’ zal worden nageleefd.

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je ondervinden waarom een gouden studententijd zonder marineblauw niet compleet is? Je bent van harte welkom om het zelf een keer te komen ervaren. Neem gerust contact met ons op via onze social media kanalen of stuur een email naar bestuurpriapus@gmail.com!

Hopende je een keer te mogen verwelkomen tijdens onze dispuutsavond of op een van onze andere
activiteiten tekent,

Met Priapaanse Groet,

Marijn Klein Kranenbarg
Praeses h.t.