Onafhankelijk Heerendispuut Priapus

Waarde Lezer,

Nog niet zo’n hele lange tijd geleden vond een twaalftal Heeren dat het tijd was voor een nieuw elan in de Keizerstad: vierentwintig mei tweeduizend en dertien zag ons prachtige dispuut het levenslicht. Deze Heeren hadden een gezamenlijk doel en vanaf dat moment werd er dan ook naar dit doel gehandeld. Door middel van een sterke ondernemingsgeest, extraversie en door hoffelijk te zijn op de momenten dat dit nodig is, kreeg dit dispuut gaandeweg de vorm die het heden te dage nog steeds heeft. Met als resultaat de eerste mijlpaal die we gezamenlijk hebben mogen vieren, zijnde ons eerste lustrum. Terugkijkende op de prachtige lustrumweek die wij neergezet hebben, heerst niets anders dan trots. Ondanks dat de oprichters inmiddels allen het schip hebben verlaten, gaan bovenstaande waarden nog steeds als een rode draad door het dispuut. Want het maakt niet uit of wij naar een toernooi, een borrel, 21-diner, weekend of dat wij met zijn allen op reis gaan, O.H.D. Priapus zal er voor zorgen dat ons devies ‘Omnia Dare!’ zal worden nageleefd.

Ben jij nieuwsgierig geworden en wil je weten waarom een gouden studententijd zonder marineblauw niet compleet is? Je bent van harte welkom om het zelf een keer te komen ervaren! We borrelen iedere woensdag vanaf 21.00 uur in Café Van Ouds, Augustijnenstraat 33 te Nijmegen.

Hopende je een keer te mogen verwelkomen tijdens onze dispuutsavond of op een van onze andere activiteiten tekent,

Met Priapaanse Groet,

Sjoerd Vincenten
Praeses h.t.